Träningsinformation

Information för sässongen 2022- 2023

HÖSTTERMINEN 2022
För säsongen 22/23 gäller att på röda dagar är tränarna lediga men vi uppmanar till spontanspel och egen träning.

Antal veckor: 15
Terminsstart: Måndagen den 29 augusti
Preliminärt terminsavslut: söndag 18 december
Ordinarie träningsuppehåll: Vecka 44 (höstlov för skolor)
Klubben planerar erbjuda höstlovs-aktiviteter under denna vecka.
Övriga röda dagar under hösten: Inga

JULLOVSAKTIVITETER 2022/23
Jullovet pågår mellan terminernas slut respektive början. Terminsuppehållet i år är från 19 december till 9 januari och klubben försöker alltid planera in aktiviteter och träningar i någon form. Röda dagar jullovet: 24-26 december 2022 och 6/1 2023

Vårterminen 2023
Antal veckor: 21

Preliminär terminsstart: Måndagen den 9 januari 2023
Preliminär terminsavslut: Söndagen 18 juni 2023

Ordinarie träningsuppehåll: 13-17/2 (vecka 7)
och 11-14/4 (vecka 15)
Övriga röda dagar under VT22: 1/5 (måndag), (18/5 (torsdag),
6/6 (tisdag)

Generell träningsinformation

Medlemskap i klubben
Alla kan bli medlemmar i Gothia Tennisklubb (Gothia TK). Klubben kan dock inte lova en plats i en träningsgrupp.

Träningstider
Gothia TK, även internt kallad Tävlingsgruppen, har träningstider måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar, lördagar samt söndagar. Banor hyrs från Idrottssällskapet Gothia (IS Gothia) och träningens plats är förlagd till IS Gothias tennishall samt på Alelyckans sportcenter.

Som elev i tävlingsgruppen tränar man minst 3 timmar per vecka.
Undantagsfall är elever som är 10 år eller yngre (i samråd med chefstränare och målsman) alternativt om klubben inte kan erbjuda 3 tim/v. I sistnämnda fallet får man i så fall stå på kö tills det finns möjlighet till full träningstid.
Vi erbjuder även fysträning genom klubben.

Tävla för Gothia Tennisklubb
Ett grundkriterie för att delta i klubbens verksamhet är att man som tävlingselev är medlem och tävlar regelbundet för klubben. Man kan delta i verksamhet hos andra klubbar med kravet är att Gothia TK skall vara huvudklubben och att eventuell tävlingslicens är kopplad till Gothia TK

Vid seriespel skall klubbens matchkläder/träningsoverall bäras och det är önskvärt även vid övriga tävlingar att man bär klubbens träningsoverall eller motsvarande (styrelsen ser just nu över nybeställning av klubbkläder).

Under terminen kommer tränarna att matchbevaka på utvalda tävlingar (exempelvis Junior-RM och Åkes Äkta Hönekaka Cup)

Medlems- och träningsavgifter
Medlemsavgiften är förnärvarande 300 kr. I avgiften ingår försäkring kopplad till Svenska Tennisförbundet (se www.tennis.se)

Medlemsavgiften tillkommer på höstterminens faktura och skall vara betald senast 31 augusti.

Terminsavgiften faktureras kvartalsvis kalenderår. Avgiften är för närvarande 7200 kr för höstterminen och 7200 kr för vårterminen. Kvartalstiderna framgår på respektive faktura.