Styrelse

Gothia Tennisklubb styrelse verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande 
Eric Dader 

V. Ordförande 
Johan Claesson

Kassör
Roberth Järpmyr 

Sekreterare
Helena Utkovic Westergren 

Ledamot
Davor Mandir

Suppleant
Wilma Lisboa Skarp 
Christian Helltén

Revisorer
David Cederlund
Dragan Kotur

Valberedning
Fredrik Persson 
Branko Utkovic