Trivselregler

Generella regler

 • Elevens träning skall ske till större del i klubbens verksamhet och lokaler
 • Ha en hög närvaro på både tennis och fysträning (andra idrotter uppmuntras också som komplement till den fysiska träningen)
 • Bära klubboverall eller klubbkläder, klubbens tävlingsresor och läger.
 • Både som förälder och elev, sprid positiv energi och visa respekt mot tränare, elever och andra föräldrar
 • Betalt klubbens medlemsavgift för verksamhetsåret
 • Betalt eller påbörjat delbetalning av träningsavgift för aktuell termin eller träningsperiod
 • Vara en god förebild för de yngre eleverna (dessa ser upp till dig som är äldre)
 • Som tennisförälder, låta tränaren sköta träningen dvs ev mindre synpunkter tas upp när tränaren slutat för dagen och större synpunkter (träningstider etc) tas alltid upp med styrelsen
 • Stör inte tränaren i onödan när han/hon arbetar på banan. Det stjäl tid från samtliga elever på banan inklusive ditt barn!

Regler på banan

 • Komma i tid till träningen
 • Vara uppvärmd till varje träningspass
 • Ha med sig vatten till varje träningspass.
  Endast vatten är tillåtet att ta med in på banan.
 • Ät inte godis och drick inte läsk innan din träning
 • Lyssna på tränaren vid genomgång av övning
 • Gör ditt absolut bästa på varje träningspass
 • Agera sportsligt på banan dvs det är absolut förbjudet att kasta rack mot vägg, spelplanen, nät och nätstolpe svära eller på annat sätt utrycka sig illa så att det kan uppfattas som kränkande, hånande eller psykande mot/för dina spelakamrater.
 • Upprepat osportsligt uppträdande föranleder att tränaren har rätt att avvisa eleven från banan.
 • Kom ihåg att du representerar dig själv, dina föräldrar och klubben. Genom ditt kroppsspråk inger du respekt.